EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Podaj stan licznika

PODAWANIE RZECZYWISTEGO STANU LICZNIKA GŁÓWNEGO I PODLICZNIKA

 

INFORMACJI NIE PODAJEMY, GDY NIE NASTĄPIŁO ZUŻYCIE WODY

Przekazanie informacji powinno nastąpić do dnia 26 bieżącego miesiąca.

Informacja powinna zawierać: 

Nr nabywcy (z faktury), adres punktu odbioru, stan licznika.

Informacje należy przekazać:

- telefonicznie: tel. 58 674 15 66 wew. 2, 

   w dni pracujące od 7:00 do 15:00,

- SMS pod numer tel. 516 834 261,

- mailowo: handlowy@ekowik.com.pl

- lub wypełniając poniższy formularz.

© 2020 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies